Recap: Difference between revisions

From Retropedia
Jump to navigation Jump to search
(Ersatte folketymologisk förklaring med en rak översättning av termen.)
 
(31 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[File:Capacitors electrolytic.jpg|thumb|right|Axiell (överst) och radiell (nederst) kondensator. ''Källa: Wikipedia'']]
[[File:Capacitors electrolytic.jpg|thumb|right|Axiell (överst) och radiell (nederst) kondensator. ''Källa: Wikipedia'']]


Recap ('''Re'''place '''cap'''acitors) kallas processen som innefattar att man byter ut alla elektrolytkondensatorer på ett kretskort. Denna sida innehåller en samlad lista på vilken sorts kondensatorer som ska bytas vid en recap.
Recap ("omkondning") kallas processen som innefattar att man byter ut alla elektrolytkondensatorer på ett kretskort. Denna sida innehåller en samlad lista på vilken sorts kondensatorer som ska bytas vid en recap.


När det gäller gamla retrodatorer och spelkonsoller, med över 20 år på nacken, är det nästan ett krav på att recappa dessa innan de startas, för att förhindra skador på enheten. Elektrolytkondensatorer ("elyter") torkar ut efter att ha stått oanvända många år i en garderob. Torkad elektrolyt kan orsaka kortslutning med värmeutveckling, eller rentav brand, som följd. Läckande elyter är också vanligt, och dessa måste bytas ut.
När det gäller gamla retrodatorer och spelkonsoller, med över 20 år på nacken, är det nästan ett krav på att recappa dessa innan de startas, för att förhindra skador på enheten. Elektrolytkondensatorer ("elyter") torkar ut efter att ha stått oanvända många år i en garderob. Torkad elektrolyt kan orsaka kortslutning med värmeutveckling, eller rentav brand, som följd. Läckande elyter är också vanligt, och dessa måste bytas ut.
Line 7: Line 7:
För samtliga hålmonterade kondensatorer gäller att de är antingen radiella, dvs har båda benen i ena änden, eller så är de axiella, dvs har ett ben i vardera ände.
För samtliga hålmonterade kondensatorer gäller att de är antingen radiella, dvs har båda benen i ena änden, eller så är de axiella, dvs har ett ben i vardera ände.


[[John Hertell]] har gjort en [http://wordpress.hertell.nu/?p=464 guide] som steg-för-steg förklarar hur en recap går till.


==Amiga 500==
----
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ Rev. 5
|-
! Antal !! Beteckning  !! Storlek !! Bentyp  !! Komponenter
|-
| 2    || 10µF / 50V  || 11x5    || Radiell  || C306, C712
|-
| 4    || 22µF / 50V  || 11x5    || Radiell  || C303, C304, C323, C334
|-
| 6    || 47µF / 50V  || 11x5    || Radiell  || C812, C813, C814, C815, C821, C822
|-
| 2    || 100µF / 50V  || 11x6    || Radiell  || C307, C811
|-
| 2    || 3300µF / 10V || 23x13  || Radiell  || C401, C402 (kan bytas mot 1000µF)
|}


{| class="wikitable" style="text-align: center"
Lista på komponenter för olika hårdvaror:
|+ Rev. 6
|-
! Antal !! Beteckning  !! Storlek !! Bentyp  !! Komponenter
|-
| 2    || 10µF / 50V  || 11x5    || Radiell  || C306, C712
|-
| 4    || 22µF / 50V  || 11x5    || Radiell  || C303, C304, C324, C334
|-
| 2    || 47µF / 50V  || 11x5    || Radiell  || C821, C822
|-
| 6    || 100µF / 50V  || 11x6    || Radiell  || C811, C812, C813, C814, C815, C816
|-
| 1    || 470µF / 25V  || 12x10  || Radiell  || C307 (kan bytas mot 1000µF)
|-
| 2    || 3300µF / 25V || 24x13  || Radiell  || C401, C402 (kan bytas mot 1000µF)
|}


{| class="wikitable" style="text-align: center"
* [[Recap:Amiga 500|Amiga 500]]
|+ Rev. 8
* [[Recap:Amiga 500+|Amiga 500+]]
|-
* [[Recap:Amiga 600|Amiga 600]]
! Antal !! Beteckning  !! Storlek !! Bentyp  !! Komponenter
* [[Recap:Amiga 1000|Amiga 1000]]
|-
* [[Recap:Amiga 1200|Amiga 1200]]
| 2    || 10µF / 50V  || 11x5    || Radiell  || C306, C712
* [[Recap:Amiga 2000|Amiga 2000]]
|-
* [[Recap:Amiga 3000|Amiga 3000]]
| 4    || 22µF / 50V  || 11x5    || Radiell  || C303, C304, C324, C334
* [[Recap:Amiga 4000|Amiga 4000]]
|-
* [[Recap:Amiga CD32|Amiga CD32]]
| 2    || 47µF / 50V  || 11x5    || Radiell  || C821, C822
* [[Recap:C64|C64]]
|-
* [[Recap:C128|C128]]
| 6    || 100µF / 50  || 11x6    || Radiell  || C811, C812, C813, C814, C815, C816
* [[Recap:Vic 20|Vic 20]]
|-
| 3    || 1000µF / 10V || 24x13  || Radiell  || C307 (C403), C401, C402
|}


==Amiga 500+==
* [[Recap:PSU|PSU / Nätdelar]]
{| class="wikitable" style="text-align: center"
* [[Recap:Philips 8833|Philips 8833]] (monitor)
|+ Rev. 8
|-
! Antal !! Beteckning  !! Storlek !! Bentyp  !! Komponenter
|-
| 2    || 10µF / 50V  || 11x5    || Radiell  || C306, C712
|-
| 4    || 22µF / 50V  || 11x5    || Radiell  || C303, C304, C324, C334
|-
| 2    || 47µF / 50V  || 11x5    || Radiell  || C821, C822
|-
| 6    || 100µF / 50  || 11x6    || Radiell  || C811, C812, C813, C814, C815, C816
|-
| 3    || 1000µF / 10V || 24x13  || Radiell  || C307 (C403), C401, C402
|}
 
==Amiga 600==
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ Rev 1.5
|-
! Antal !! Beteckning  !! Storlek    !! Hål/SMD !! Komponenter
|-
| 4    || 10µF / 25V  || 5.3 5x6.1  || SMD || C214, C306, C460, C612
|-
| 5    || 22µF / 25V  || 5.3 5x6.1  || SMD || C303, C304, C324, C459
|-
| 2    || 47µF / 16V  || 6.6 6.3x6.1 || SMD || C821, C822
|-
| 4    || 100µF / 6.3V || 6.6 6.3x8.0 || SMD || C235, C236, C239, C409
|-
| 2    || 470µF / 16V  || 5.0 8x12    || Hål || C237, C307
|-
| 2    || 1000µF / 10V || 5.0 8x12    || Hål || C408, C811
|}
 
==Amiga 1000==
Kommer snart
 
==Amiga 1200==
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ Rev 1B
|-
! Antal !! Beteckning  !! Storlek    !! Hål/SMD !! Komponenter
|-
| 4    || 10µF / 16V  || 5.3 5x6.1  || SMD    || C214, C306, C407, C460
|-
| 5    || 22µF / 25V  || 5.3 5x6.1  || SMD    || C303, C304, C324, C334, C459
|-
| 2    || 47µF / 16V  || 6.6 6.3x6.1 || SMD    || C821, C822
|-
| 4    || 100µF / 16V  || 6.6 6.3x8.0 || SMD    || C235, C236, C239, C409
|-
| 2    || 470µF / 10V  || 5.0 8x12    || Hål    || C237, C307
|-
| 2    || 1000µF / 10V || 5.0 8x12    || Hål    || C408, C811
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ Rev 1D1
|-
! Antal !! Beteckning  !! Storlek    !! Hål/SMD !! Komponenter
|-
| 3    || 10µF / 16V  || 5.3 5x6.1  || SMD    ||
|-
| 5    || 22µF / 25V  || 5.3 5x6.1  || SMD    || C303, C304, C324, C334, C459
|-
| 2    || 47µF / 16V  || 6.6 6.3x6.1 || SMD    || C821, C822
|-
| 4    || 100µF / 16V  || 6.6 6.3x8.0 || SMD    || C235, C236, C239, C409
|-
| 2    || 470µF / 10V  || 5.0 8x12    || Hål    || C237, C307
|-
| 2    || 1000µF / 10V || 5.0 8x12    || Hål    || C408, C811
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ Rev 1D4
|-
! Antal !! Beteckning  !! Storlek    !! Hål/SMD !! Komponenter
|-
| 3    || 10µF / 16V  || 5.3 5x6.1  || SMD    ||
|-
| 5    || 22µF / 25V  || 5.3 5x6.1  || SMD    || C303, C304, C324, C334, C459
|-
| 2    || 47µF / 16V  || 6.6 6.3x6.1 || SMD    || C821, C822
|-
| 4    || 100µF / 16V  || 6.6 6.3x8.0 || SMD    || C235, C236, C239, C409
|-
| 2    || 470µF / 10V  || 5.0 8x12    || Hål    || C237, C307
|-
| 2    || 1000µF / 10V || 5.0 8x12    || Hål    || C408, C811
|}
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ Rev 2B
|-
! Antal !! Beteckning  !! Storlek    !! Hål/SMD !! Komponenter
|-
| 2    || 10µF / 16V  || 5.3 5x6.1  || SMD    ||
|-
| 5    || 22µF / 25V  || 5.3 5x6.1  || SMD    || C303, C304, C324, C334, C459
|-
| 2    || 47µF / 16V  || 6.6 6.3x6.1 || SMD    || C821, C822
|-
| 4    || 100µF / 16V  || 6.6 6.3x8.0 || SMD    || C235, C236, C239, C409
|-
| 2    || 470µF / 10V  || 5.0 8x12    || Hål    || C237, C307
|-
| 2    || 1000µF / 10V || 5.0 8x12    || Hål    || C408, C811
|}
 
==Amiga 2000==
Kommer snart
 
==Amiga 3000==
Kommer snart
 
==Amiga 4000==
Kommer snart
 
==Amiga CD32==
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ Rev 3
|-
! Antal !! Beteckning  !! Hål/SMD
|-
| 4    || 4.7uF / 35V  || 4.3 4x5.8  || SMD || C777, C787, C855, C865
|-
| 4    || 10µF / 35V  || 5.3 5x6.1  || SMD || C214, C341, C791, C792
|-
| 6    || 22µF / 35V  || 5.3 5x6.1  || SMD || C303, C324, C334, C459, C852, C862
|-
| 5    || 47µF / 16V  || 6.6 6.3x6.1 || SMD || C235, C236, C891, C892, C885
|-
| 9    || 100µF / 6.3V || 6.6 6.3x8.0 || SMD || C237, C239, C281, C307, C409, C790, C890, C854, C864
|-
| 1    || 470µF / 16V  || 5.0 8x12    || Hål || C821
|-
| 2    || 1000µF / 10V || 5.0 8x12    || Hål || C408, C811
|}
 
==C64==
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ PCB 326298 Rev A, Schematic 326106
|-
! Antal !! Beteckning  !! Bentyp  !! Komponenter
|-
| 13    || 10µF / 25V  || Radiell || C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C64, C65, C94
|-
| 1    || 100µF / 16V  || Radiell || C91
|-
| 2    || 470µF / 25V  || Axiell  || C88, C90
|-
| 1    || 2200µF / 16V || Axiell  || C19
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ PCB KU-1419HB, Schematic 251022
|-
! Antal !! Beteckning  !! Bentyp  !! Komponenter
|-
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ C64-A PCB 250407 Rev A, Schematic 251138
|-
! Antal !! Beteckning  !! Bentyp  !! Komponenter
|-
| 2    || 10µF / 25V  || Radiell || Lågprofil: C107, C108
|-
| 13    || 10µF / 25V  || Radiell || C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102
|-
| 1    || 100µF / 16V  || Radiell || C91
|-
| 2    || 470µF / 50V  || Axiell  || C88, C90 (C88 skall bytas till 1000µF enligt TT)
|-
| 1    || 2200µF / 16V || Axiell  || C19
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ C64-A PCB 250407 Rev B, Schematic 251138
|-
! Antal !! Beteckning  !! Bentyp  !! Komponenter
|-
| 2    || 10µF / 25V  || Radiell || Lågprofil: C107, C108
|-
| 13    || 10µF / 25V  || Radiell || C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102
|-
| 1    || 100µF / 16V  || Radiell || C91
|-
| 2    || 470µF / 25V  || Axiell  || C88, C90 (C88 skall bytas till 1000µF enligt TT)
|-
| 1    || 2200µF / 16V || Axiell  || C19
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ C64-A PCB 250407 Rev C, Schematic 251138
|-
! Antal !! Beteckning  !! Bentyp  !! Komponenter
|-
| 2    || 10µF / 25V  || Radiell || Lågprofil: C107, C108
|-
| 12    || 10µF / 25V  || Radiell || C8, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102
|-
| 1    || 100µF / 16V  || Radiell || C91
|-
| 1    || 470µF / 25V  || Axiell  || C90
|-
| 1    || 1000µF / 25V || Axiell  || C88
|-
| 1    || 2200µF / 16V || Axiell  || C19
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ C64-B PCB 250425-01, Schematic 251469
|-
! Antal !! Beteckning  !! Bentyp  !! Komponenter
|-
| 1    || 10µF / 25V  || Radiell || C13
|-
| 1    || 22µF / 25V  || Radiell || C24
|-
| 1    || 100µF / 16V  || Radiell || C91
|-
| 1    || 470µF / 25V  || Axiell  || C90
|-
| 1    || 1000µF / 25V || Axiell  || C88
|-
| 1    || 2200µF / 16V || Axiell  || C19
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ C64-B2 PCB 240441-01, Schematic 251469
|-
! Antal !! Beteckning  !! Bentyp  !! Komponenter
|-
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ C64-B3 PCB 250466-01, Schematic 252278
|-
! Antal !! Beteckning  !! Bentyp  !! Komponenter
|-
| 1    || 2.2µF / 50V  || Radiell || C200
|-
| 2    || 10µF / 25V  || Radiell || C13, C210
|-
| 1    || 22µF / 25V  || Radiell || C24
|-
| 1    || 100µF / 16V  || Radiell || C91
|-
| 1    || 470µF / 25V  || Axiell  || C90
|-
| 1    || 1000µF / 25V || Axiell  || C88
|-
| 1    || 2200µF / 16V || Axiell  || C19
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ C64-E PCB 250469-01, Schematic 252312 or 250469
|-
! Antal !! Beteckning  !! Bentyp  !! Komponenter
|-
| 1    || 2.2µF / 50V  || Radiell || C44
|-
| 1    || 4.7µF / 25V  || Radiell || C59 (Vid R17)
|-
| 1    || 10µF / 25V  || Radiell || C77
|-
| 1    || 47µF / 16V  || Radiell || C36
|-
| 1    || 100µF / 16V  || Radiell || C58
|-
| 2    || 220µF / 25V  || Radiell || C43, C65
|-
| 1    || 470µF / 35V  || Radiell || C66
|-
| 1    || 1000uF / 16V || Axiell  || C63 (Skall bara vara 2200µF på franska marknaden!)
|}
 
==C128==
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ PCB 310379 Rev. 6 Artwork 310381 Rev. 6
|-
! Antal !! Beteckning  !! Bentyp  !! Komponenter
|-
| 1    || 1µF / 16V    || Radiell || C106
|-
| 1    || 2.2µF / 25V  || Radiell || C80
|-
| 8    || 10µF / 25V  || Radiell || C61, C62, C69, C85, C88, C92, C101, C111
|-
| 2    || 100µF / 16V  || Radiell || C63, C107
|-
| 1    || 220µF / 50V  || Radiell || C104
|-
| 1    || 330µF / 50V  || Radiell || C105
|-
| 1    || 1000µF / 25V || Axiell  || C106
|}
 
==Vic 20==
Kommer snart

Latest revision as of 12:09, 16 September 2018

Axiell (överst) och radiell (nederst) kondensator. Källa: Wikipedia

Recap ("omkondning") kallas processen som innefattar att man byter ut alla elektrolytkondensatorer på ett kretskort. Denna sida innehåller en samlad lista på vilken sorts kondensatorer som ska bytas vid en recap.

När det gäller gamla retrodatorer och spelkonsoller, med över 20 år på nacken, är det nästan ett krav på att recappa dessa innan de startas, för att förhindra skador på enheten. Elektrolytkondensatorer ("elyter") torkar ut efter att ha stått oanvända många år i en garderob. Torkad elektrolyt kan orsaka kortslutning med värmeutveckling, eller rentav brand, som följd. Läckande elyter är också vanligt, och dessa måste bytas ut.

För samtliga hålmonterade kondensatorer gäller att de är antingen radiella, dvs har båda benen i ena änden, eller så är de axiella, dvs har ett ben i vardera ände.

John Hertell har gjort en guide som steg-för-steg förklarar hur en recap går till.


Lista på komponenter för olika hårdvaror: