Recap

From Retropedia
Revision as of 17:45, 4 April 2016 by Demand (talk | contribs) (→‎C64)
Jump to navigation Jump to search
Axiell (överst) och radiell (nederst) kondensator. Källa: Wikipedia

Recap (Replace capacitors) kallas processen som innefattar att man byter ut alla elektrolytkondensatorer på ett kretskort. Denna sida innehåller en samlad lista på vilken sorts kondensatorer som ska bytas vid en recap.

När det gäller gamla retrodatorer och spelkonsoller, med över 20 år på nacken, är det nästan ett krav på att recappa dessa innan de startas, för att förhindra skador på enheten. Elektrolytkondensatorer ("elyter") torkar ut efter att ha stått oanvända många år i en garderob. Torkad elektrolyt kan orsaka kortslutning med värmeutveckling, eller rentav brand, som följd. Läckande elyter är också vanligt, och dessa måste bytas ut.

För samtliga hålmonterade kondensatorer gäller att de är antingen radiella, dvs har båda benen i ena änden, eller så är de axiella, dvs har ett ben i vardera ände.


Amiga 500

Rev. 5
Antal Beteckning Bentyp Komponenter
2 1000µF / 10V Axiell C401, C402
2 100µF / 50V Axiell C307, C811
6 47µF / 50V Axiell C812, C813, C814, C815, C821, C822
4 22µF / 50V Axiell C303, C304, C323, C334
2 10µF / 50V Axiell C306, C712
Rev. 6
Antal Beteckning Bentyp Komponenter
2 10µF / 50V Axiell C306, C712
4 22µF / 50V Axiell C303, C304, C324, C334
2 47µF / 50V Axiell C821, C822
6 100µF / 50V Axiell C811, C812, C813, C814, C815, C816
1 470µF / 25V Axiell C307
2 3300µF / 25V Axiell C401, C402
Rev. 8
Antal Beteckning Bentyp Komponenter
2 10µF / 50V Axiell C306, C712
4 22µF / 50V Axiell C303, C304, C324, C334
2 47µF / 50V Axiell C821, C822
6 100µF / 50 Axiell C811, C812, C813, C814, C815, C816
3 1000µF / 10V Axiell C307 (C403), C401, C402


Amiga 500+

Rev. 8
Antal Beteckning Bentyp Komponenter
2 10µF / 50V Axiell C306, C712
4 22µF / 50V Axiell C303, C304, C324, C334
2 47µF / 50V Axiell C821, C822
6 100µF / 50 Axiell C811, C812, C813, C814, C815, C816
3 1000µF / 10V Axiell C307 (C403), C401, C402

Amiga 600

Rev 1.5
Antal Beteckning Hål/SMD
2 1000µF / 10V Hål
2 470µF / 16V Hål
4 100µF / 6.3V SMD
5 22µF / 25V SMD
2 47µF / 16V SMD
4 10µF / 25V SMD

Amiga 1000

Kommer snart

Amiga 1200

Rev 1D1
Antal Beteckning Hål/SMD
2 1000µF / 10V Hål
2 470µF / 10V Hål
4 100µF / 16V SMD
5 22µF / 25V SMD
2 47µF / 16V SMD
3 10µF / 16V SMD
Rev 1D4
Antal Beteckning Hål/SMD
2 1000µF / 10V Hål
2 470µF / 10V Hål
4 100µF / 6.3V SMD
5 22µF / 35V SMD
2 47µF / 16V SMD
3 10µF / 35V SMD

Amiga 2000

Kommer snart

Amiga 3000

Kommer snart

Amiga 4000

Kommer snart

Amiga CD32

Rev 3
Antal Beteckning Hål/SMD
2 1000µF / 10V Hål
1 470µF / 10V Hål
9 100µF / 6.3V SMD
6 22µF / 35V SMD
5 47µF / 16V SMD
4 10µF / 35V SMD
4 4.7uF /35V SMD

C64

PCB 326298 Rev A, Schematic 326106
Antal Beteckning Bentyp Komponenter
1 2200µF / 16V Axiell C19
2 470µF / 25V Axiell C88, C90
1 100µF / 16V Radiell C91
13 10µF / 25V Radiell C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C64, C65, C94
PCB KU-1419HB, Schematic 251022
Antal Beteckning Bentyp Komponenter
C64-A PCB 250407 Rev A, Schematic 251138
Antal Beteckning Bentyp Komponenter
1 2200µF / 16V Axiell C19
2 470µF / 50V Axiell C88, C90 (C88 skall bytas till 1000µF enligt TT)
1 100µF / 16V Radiell C91
13 10µF / 25V Radiell C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102
2 10µF / 25V Radiell Lågprofil: C107, C108
C64-A PCB 250407 Rev B, Schematic 251138
Antal Beteckning Bentyp Komponenter
1 2200µF / 16V Axiell C19
2 470µF / 25V Axiell C88, C90 (C88 skall bytas till 1000µF enligt TT)
1 100µF / 16V Radiell C91
13 10µF / 25V Radiell C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102
2 10µF / 25V Radiell Lågprofil: C107, C108
C64-A PCB 250407 Rev C, Schematic 251138
Antal Beteckning Bentyp Komponenter
1 2200µF / 16V Axiell C19
1 1000µF / 25V Axiell C88
1 470µF / 25V Axiell C90
1 100µF / 16V Radiell C91
12 10µF / 25V Radiell C8, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102
2 10µF / 25V Radiell Lågprofil: C107, C108
C64-B PCB 250425-01, Schematic 251469
Antal Beteckning Bentyp Komponenter
1 2200µF / 16V Axiell C19
1 1000µF / 25V Axiell C88
1 470µF / 25V Axiell C90
1 100µF / 16V Radiell C91
1 22µF / 25V Radiell C24
1 10µF / 25V Radiell C13
C64-B2 PCB 240441-01, Schematic 251469
Antal Beteckning Bentyp Komponenter
C64-B3 PCB 250466-01, Schematic 252278
Antal Beteckning Bentyp Komponenter
1 2200µF / 16V Axiell C19
1 1000µF / 25V Axiell C88
1 470µF / 25V Axiell C90
1 100µF / 16V Radiell C91
1 22µF / 25V Radiell C24
2 10µF / 25V Radiell C13, C210
1 2.2µF / 50V Radiell C200
C64-E PCB 250469-01, Schematic 252312 or 250469
Antal Beteckning Bentyp Komponenter
1 1000uF / 16V Axiell C63 (Skall bara vara 2200µF på franska marknaden!)
1 470µF / 35V Radiell C66
1 220µF / 25V Radiell C65
1 220µF / 16V Radiell C43
1 100µF / 16V Radiell C58
1 47µF / 16V Radiell C36
1 10µF / 25V Radiell C77
1 4.7µF / 25V Radiell C59 (Vid R17)
1 2.2µF / 50V Radiell C44

C128

PCB 310379 Rev. 6 Artwork 310381 Rev. 6
Antal Beteckning Bentyp Komponenter
1 1000µF / 25V Axiell C106
1 330µF / 50V Radiell C105
1 220µF / 50V Radiell C104
2 100µF / 16V Radiell C63, C107
8 10µF / 25V Radiell C61, C62, C69, C85, C88, C92, C101, C111
1 2.2µF / 25V Radiell C80
1 1µF / 16V Radiell C106

Vic 20

Kommer snart