Recap

From Retropedia
Revision as of 14:25, 1 November 2016 by Bos (talk | contribs) (Reverted edits by Bos (talk) to last revision by Zyonee)
Jump to navigation Jump to search
Axiell (överst) och radiell (nederst) kondensator. Källa: Wikipedia

Recap (Replace capacitors) kallas processen som innefattar att man byter ut alla elektrolytkondensatorer på ett kretskort. Denna sida innehåller en samlad lista på vilken sorts kondensatorer som ska bytas vid en recap.

När det gäller gamla retrodatorer och spelkonsoller, med över 20 år på nacken, är det nästan ett krav på att recappa dessa innan de startas, för att förhindra skador på enheten. Elektrolytkondensatorer ("elyter") torkar ut efter att ha stått oanvända många år i en garderob. Torkad elektrolyt kan orsaka kortslutning med värmeutveckling, eller rentav brand, som följd. Läckande elyter är också vanligt, och dessa måste bytas ut.

För samtliga hålmonterade kondensatorer gäller att de är antingen radiella, dvs har båda benen i ena änden, eller så är de axiella, dvs har ett ben i vardera ände.


Amiga 500

Rev. 5
Antal Beteckning Storlek Bentyp Lämplig ersättare Komponenter
2 10µF / 50V 11x5 Radiell ECA1HM100 C306, C712
4 22µF / 50V 11x5 Radiell ECA1HM220 C303, C304, C323, C334
6 47µF / 50V 11x5 Radiell ECA1HM470 C812, C813, C814, C815, C821, C822
2 100µF / 50V 11x6 Radiell EEUFR1H101 C307, C811
2 3300µF / 10V 23x13 Radiell ECA1EHG332 C401, C402 (kan bytas mot 1000µF)
Rev. 6
Antal Beteckning Storlek Bentyp Lämplig ersättare Komponenter
2 10µF / 50V 11x5 Radiell ECA1HM100 C306, C712
4 22µF / 50V 11x5 Radiell ECA1HM220 C303, C304, C324, C334
2 47µF / 50V 11x5 Radiell ECA1HM470 C821, C822
6 100µF / 50V 11x6 Radiell EEUFR1H101 C811, C812, C813, C814, C815, C816
1 470µF / 25V 12x10 Radiell EEUFR1E471 C307 (kan bytas mot 1000µF)
2 3300µF / 25V 24x13 Radiell ECA1EHG332 C401, C402 (kan bytas mot 1000µF)
Rev. 8
Antal Beteckning Storlek Bentyp Lämplig ersättare Komponenter
2 10µF / 50V 11x5 Radiell ECA1HM100 C306, C712
4 22µF / 50V 11x5 Radiell ECA1HM220 C303, C304, C324, C334
2 47µF / 50V 11x5 Radiell ECA1HM470 C821, C822
6 100µF / 50V 11x6 Radiell EEUFR1H101 C811, C812, C813, C814, C815, C816
3 1000µF / 10V 24x13 Radiell EEUFR1V102 C307 (C403), C401, C402

Amiga 500+

Rev. 8
Antal Beteckning Storlek Bentyp Lämplig Ersättare Komponenter
2 10µF / 50V 11x5 Radiell ECA1HM100 C306, C712
4 22µF / 50V 11x5 Radiell ECA1HM220 C303, C304, C324, C334
2 47µF / 50V 11x5 Radiell ECA1HM470 C821, C822
6 100µF / 50V 11x6 Radiell EEUFR1H101 C811, C812, C813, C814, C815, C816
3 1000µF / 10V 24x13 Radiell EEUFR1V102 C307 (C403), C401, C402

Amiga 600

Rev 1/1.1
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
4 10µF / 35V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1H100R C214, C306, C460, C612
1 22µF / 25V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1V220R C459
4 22µF / 16V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1V220R C303, C304, C324, C334
2 47µF / 16V 6.6 6.3x6.1 SMD EEHZA1V470P C821, C822
4 100µF / 6V 6.6 6.3x8.0 SMD EEHZA1E101XP C235, C236, C239, C409
2 470µF / ?V 5.0 8x12 Hål EEUFR1E471 C237, C307
2 1000µF / ?V 5.0 8x12 Hål EEUFR1A102L C408, C811
Rev 1.3
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
4 10µF / 25V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1H100R C214, C306, C460, C612
5 22µF / 35V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1V220R C303, C304, C324, C334, C459
2 47µF / 16V 6.6 6.3x6.1 SMD EEHZA1V470P C821, C822
4 100µF / 6V 6.6 6.3x8.0 SMD EEHZA1E101XP C235, C236, C239, C409
2 470µF / ?V 5.0 8x12 Hål EEUFR1E471 C237, C307
2 1000µF / ?V 5.0 8x12 Hål EEUFR1A102L C408, C811
Rev 1.5
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
4 10µF / 25V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1H100R C214, C306, C460, C612
5 22µF / 25V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1V220R C303, C304, C324, C334, C459
2 47µF / 16V 6.6 6.3x6.1 SMD EEHZA1V470P C821, C822
4 100µF / 6V 6.6 6.3x8.0 SMD EEHZA1E101XP C235, C236, C239, C409
2 470µF / 16V 5.0 8x12 Hål EEUFR1E471 C237, C307
2 1000µF / 10V 5.0 8x12 Hål EEUFR1A102L C408, C811
Rev 2B/2D
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
4 10µF / 35V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1H100R C214, C306, C460, C612
5 22µF / 25V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1V220R C303, C304, C324, C334, C459
2 47µF / 16V 6.6 6.3x6.1 SMD EEHZA1V470P C821, C822
4 100µF / 6.3V 6.6 6.3x8.0 SMD EEHZA1E101XP C235, C236, C239, C409
2 470µF / ?V 5.0 8x12 Hål EEUFR1E471 C237, C307
2 1000µF / ?V 5.0 8x12 Hål EEUFR1A102L C408, C811

Löd även en 100nF (0,1µF) axiell keramisk kondensator från ben 1 till ben 13 på U12 (CXA1145) för decoupling om det inte redan sitter en där. Gäller Rev 1, 1.1, 1.3 och 1.5. Gäller även Rev 2B/2D om platsen för C461 (på baksidan, nära CXA1145) är tom, eller så kan man löda dit en keramisk SMD-kondensator på sin platsen C461 med samma värde.

Amiga 1000

Kommer snart

Amiga 1200

Rev 1B
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
4 10µF / 16V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1H100R C214, C306, C407, C460
5 22µF / 25V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1V220R C303, C304, C324, C334, C459
2 47µF / 16V 6.6 6.3x6.1 SMD EEHZA1V470P C821, C822
4 100µF / 16V 6.6 6.3x8.0 SMD EEHZA1E101XP C235, C236, C239, C409
2 470µF / 10V 5.0 8x12 Hål EEUFR1E471 C237, C307
2 1000µF / 10V 5.0 8x12 Hål EEUFR1A102L C408, C811
Rev 1D1
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
4 10µF / 16V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1H100R C214, C306, C407, C460
5 22µF / 25V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1V220R C303, C304, C324, C334, C459
2 47µF / 16V 6.6 6.3x6.1 SMD EEHZA1V470P C821, C822
4 100µF / 16V 6.6 6.3x8.0 SMD EEHZA1E101XP C235, C236, C239, C409
2 470µF / 10V 5.0 8x12 Hål EEUFR1E471 C237, C307
2 1000µF / 10V 5.0 8x12 Hål EEUFR1A102L C408, C811
Rev 1D4
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
4 10µF / 16V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1H100R C214, C306, C407, C460
5 22µF / 25V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1V220R C303, C304, C324, C334, C459
2 47µF / 16V 6.6 6.3x6.1 SMD EEHZA1V470P C821, C822
4 100µF / 16V 6.6 6.3x8.0 SMD EEHZA1E101XP C235, C236, C239, C409
2 470µF / 10V 5.0 8x12 Hål EEUFR1E471 C237, C307
2 1000µF / 10V 5.0 8x12 Hål EEUFR1A102L C408, C811


Rev 2B
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
3 10µF / 16V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1H100R C214, C306, C460
5 22µF / 25V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1V220R C303, C304, C324, C334, C459
2 47µF / 16V 6.6 6.3x6.1 SMD EEHZA1V470P C821, C822
4 100µF / 16V 6.6 6.3x8.0 SMD EEHZA1E101XP C235, C236, C239, C409
2 470µF / 10V 5.0 8x12 Hål EEUFR1E471 C237, C307
2 1000µF / 10V 5.0 8x12 Hål EEUFR1A102L C408, C811

Löd även en 100nF (0,1µF) axiell keramisk kondensator från ben 1 till ben 13 på U12 (CXA1145) för decoupling om det inte redan sitter en där. Gäller Rev 1A, 1B, 1D.1 och 1D.4. Gäller även Rev 2B om platsen för C461 (på baksidan, nära CXA1145) är tom, eller så kan man löda dit en keramisk SMD-kondensator på sin platsen C461 med samma värde.

Amiga 2000

Kommer snart

Amiga 3000

A3000D B2 FAB 313312 REV 9/03 P/N 313313 REV 9/03 TF/HD/DH/GB/SH/JB/MN
Antal Beteckning Storlek Bentyp Lämplig ersättare Komponenter
2 4.7µF / 35V 5x11 Radiell ECA1HHG4R7 C190, C404
7 22µF / 35V 5x11 Radiell ECA1HHG220 C105, C107, C113, C317, C318, C433, C443
15 47µF / 16V 5x11 Axiell ECA1HHG470 C112, C162, C163, C164, C165, C166, C167, C168, C169, C171, C173, C175, C407, C408, C899
1 100µF / 16V 6x11 Axiell EEUFR1H101 C178
7 470µF / 16V 10x12 Axiell EEUFR1E471 C160, C416, C423, C454, C460, C492, C493
A3000T
Antal Beteckning Storlek Bentyp Lämplig ersättare Komponenter
2 4.7µF / 35V 5x11 Radiell ECA1HHG4R7
1 10µF / 35V 5x11 Radiell ECA1HM100
13 22µF / 35V 5x11 Radiell ECA1HHG220
15 47µF / 16V 5x11 Radiell ECA1HHG470
1 100µF / 16V 6x11 Radiell EEUFR1H101
4 220µF / 16V 8x16 Radiell EEUFM1H221
7 470µF / 16V 10x12 Radiell EEUFR1E471
A3000 Daugther Board
Antal Beteckning Storlek Bentyp Lämplig ersättare Komponenter
1 22µF / 35V 5x11 Radiell ECA1HHG220 C751
4 220µF / 16V 8x16 Radiell EEUFM1H221 C600, C601, C602, C603

Amiga 4000

Rev B
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
2 4.7uF / 16V 4 4.3x4.6 SMD EEEFK1V4R7R C200, C404
1 10µF / 35V 5 5.3x6 SMD EEHZA1H100R C460C
5 22µF / 16V 5 5.3x6 SMD EEHZA1V220R C198, C317, C318, C433*, C443*
10 47µF / 16V 6.6 6.3x7 SMD EEHZA1V470P C187, C188, C189, C190, C191, C192, C194, C196, C407, C408
1 100µF / 6.3V 5 5.3x6 SMD EEHZA1E101XP C181
2 470µF / 35V 5 10x13 Hål EEUFR1E471 C185, C400A
Rev D
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
2 4.7uF / 16V 4 4.3x4.6 SMD EEEFK1V4R7R C200, C404
1 10µF / 35V 5 5.3x6 SMD EEHZA1H100R C460C
7 22µF / 16V 5 5.3x6 SMD EEHZA1V220R C105, C113, C198, C317, C318, C433*, C443*
10 47µF / 16V 6.6 6.3x7 SMD EEHZA1V470P C187, C188, C189, C190, C191, C192, C194, C196, C407, C408
1 100µF / 6.3V 5 5.3x6 SMD EEHZA1E101XP C181
2 470µF / 35V 5 10x13 Hål EEUFR1E471 C185, C400A

* C433 och C443 har installerats med felvänd polaritet på kortet i fabrik (även footprint är felvänd). Vänd dem tvärtom vid recap!

A4000T Rev 4 (Moderkort)
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
3 4.7uF / 16V 4 4.3x4.6 SMD EEEFK1V4R7R CE180D, CE610A, CE611A
2 10µF / 35V 5 5.3x6 SMD EEHZA1H100R CE165B, CE460G
4 22µF / 16V 5 5.3x6 SMD EEHZA1V220R CE560A, CE560B, CE760A, CE760D
11 47µF / 16V 6.6 6.3x7 SMD EEHZA1V470P CE161A, CE162A, CE163A, CE164A, CE164B, CE164C, CE164D, CE164E, CE164F, CE164G, CE164H
7 100µF / 6.3V 5 5.3x6 SMD EEHZA1E101XP CE460H, CE510, CE751, CE752, CE753, CE754, CE755
2 470µF / 35V 5 10x13 Hål EEUFR1E471 CE160A, CE501A
A4000T (Audio/Video-kort)
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
3 4.7uF / 16V 4 4.3x4.6 SMD EEEFK1V4R7R CE300F, CE423, CE424
1 10µF / 35V 5 5.3x6 SMD EEHZA1H100R CE330D
2 22µF / 16V 5 5.3x6 SMD EEHZA1V220R CE320A, CE320B
3 47µF / 16V 6.6 6.3x7 SMD EEHZA1V470P CE300D, CE300E, CE422
4 100µF / 6.3V 5 5.3x6 SMD EEHZA1E101XP CE330C, CE420, CE426, CE427
1 470µF / 35V 5 10x13 Hål EEUFR1E471 CE300E
A4000T (Diskmodul)
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
3 4.7uF / 16V 4 4.3x4.6 SMD EEEFK1V4R7R C200D, C200E, C200F
A4000T (Portmodul)
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
3 4.7uF / 16V 4 4.3x4.6 SMD EEEFK1V4R7R CE101A, CE101B, CE101C
A4000T (SCSI-terminator)
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
3 4.7uF / 16V 4 4.3x4.6 SMD EEEFK1V4R7R CE181, CE190, CE171

Amiga CD32

Rev 3
Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
4 4.7uF / 35V 4.3 4x5.8 SMD EEEFK1V4R7R C777, C787, C855, C865
4 10µF / 35V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1H100R C214, C341, C791, C792
6 22µF / 35V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1V220R C303, C324, C334, C459, C852, C862
5 47µF / 16V 6.6 6.3x6.1 SMD EEHZA1V470P C235, C236, C891, C892, C885
9 100µF / 6.3V 6.6 6.3x8.0 SMD EEHZA1E101XP C237, C239, C281, C307, C409, C790, C890, C854, C864
1 470µF / 16V 5.0 8x12 Hål EEUFR1E471 C821
2 1000µF / 10V 5.0 8x12 Hål EEUFR1A102L C408*, C811*

* C408 och C811 har installerats med felvänd polaritet på kortet i fabrik (även footprint är felvänd). Vänd dem tvärtom vid recap!

C64

PCB 326298 Rev A, Schematic 326106
Antal Beteckning Storlek Bentyp Komponenter
13 10µF / 25V 5x11 Radiell C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C64, C65, C94
1 100µF / 16V 8x12 Radiell C91
2 470µF / 25V 26x13 Axiell C88, C90
1 2200µF / 16V 25x13 Axiell C19
PCB KU-1419HB, Schematic 251022
Antal Beteckning Storlek Bentyp Komponenter
2 10µF / 25V 4x7 Radiell Lågprofil: C107, C108
13 10µF / 25V 5x11 Radiell C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102
1 100µF / 16V 8x12 Radiell C91
2 470µF / 50V 26x13 Axiell C88, C90 (C88 skall bytas till 1000µF enligt TT)
1 2200µF / 16V 25x13 Axiell C19
C64-A PCB 250407 Rev A, Schematic 251138
Antal Beteckning Storlek Bentyp Komponenter
2 10µF / 25V 4x7 Radiell Lågprofil: C107, C108
13 10µF / 25V 5x11 Radiell C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102
1 100µF / 16V 8x12 Radiell C91
2 470µF / 50V 26x13 Axiell C88, C90 (C88 skall bytas till 1000µF enligt TT)
1 2200µF / 16V 25x13 Axiell C19
C64-A PCB 250407 Rev B, Schematic 251138
Antal Beteckning Storlek Bentyp Komponenter
2 10µF / 25V 4x7 Radiell Lågprofil: C107, C108
13 10µF / 25V 5x11 Radiell C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102
1 100µF / 16V 8x12 Radiell C91
2 470µF / 25V 26x13 Axiell C88, C90 (C88 skall bytas till 1000µF enligt TT)
1 2200µF / 16V 25x13 Axiell C19
C64-A PCB 250407 Rev C, Schematic 251138
Antal Beteckning Storlek Bentyp Komponenter
2 10µF / 25V 4x7 Radiell Lågprofil: C107, C108
12 10µF / 25V 5x11 Radiell C8, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102
1 100µF / 16V 8x12 Radiell C91
1 470µF / 25V 26x13 Axiell C90
1 1000µF / 25V 25x13 Axiell C88
1 2200µF / 16V 25x13 Axiell C19
C64-B PCB 250425-01, Schematic 251469
Antal Beteckning Storlek Bentyp Komponenter
1 10µF / 25V 5x11 Radiell C13
1 22µF / 25V 5x11 Radiell C24
1 100µF / 16V 8x12 Radiell C91
1 470µF / 25V 26x13 Axiell C90
1 1000µF / 25V 25x13 Axiell C88
1 2200µF / 16V 25x13 Axiell C19
C64-B2 PCB 240441-01, Schematic 251469
Antal Beteckning Storlek Bentyp Komponenter
C64-B3 PCB 250466-01, Schematic 252278
Antal Beteckning Storlek Bentyp Komponenter
1 2.2µF / 50V 5x11 Radiell C200
2 10µF / 25V 5x11 Radiell C13, C210
1 22µF / 25V 5x11 Radiell C24
1 100µF / 16V 8x12 Radiell C91
1 470µF / 25V 26x13 Axiell C90
1 1000µF / 25V 25x13 Axiell C88
1 2200µF / 16V 25x13 Axiell C19
C64-E PCB 250469-01, Schematic 252312 or 250469
Antal Beteckning Storlek Bentyp Komponenter
1 2.2µF / 50V 5x11 Radiell C44
1 4.7µF / 25V 5x11 Radiell C59 (Vid R17)
1 10µF / 25V 5x11 Radiell C77
1 47µF / 16V 5x11 Radiell C36
1 100µF / 16V 8x12 Radiell C58
2 220µF / 25V 8x12 Radiell C43, C65
1 470µF / 35V 26x13 Radiell C66
1 1000uF / 16V 25x13 Axiell C63 (Skall bara vara 2200µF på franska marknaden!)

C128

PCB 310379 Rev. 6 Artwork 310381 Rev. 6
Antal Beteckning Bentyp Komponenter
1 1µF / 16V Radiell C106
1 2.2µF / 25V Radiell C80
8 10µF / 25V Radiell C61, C62, C69, C85, C88, C92, C101, C111
2 100µF / 16V Radiell C63, C107
1 220µF / 50V Radiell C104
1 330µF / 50V Radiell C105
1 1000µF / 25V Axiell C106

Vic 20

PCB 324003 VIC-1001
Antal Beteckning Storlek Bentyp Komponenter
2 1µF / 16V 5x11 Radiell C13, C16
2 10µF / 16V 5x11 Radiell C23, C24
2 100µF / 16V 8x12 Radiell C31, C44
1 4700µF / 16V 36x16 Axiell C39
PCB 250403 VIC-20CR
Antal Beteckning Storlek Bentyp Komponenter
1 1µF / 16V 5x11 Radiell C11
3 10µF / 16V 5x11 Radiell C15, C17, C62
1 100µF / 16V 8x12 Radiell C33
1 2200µF / 16V 25x13 Axiell C39