Batteriläckage

From Retropedia
Jump to: navigation, search
Ett Varta-batteri som läckt syra och skadat kretskortet.

Denna guide går steg för steg igenom hur man rengör och åtgärdar skador orsakade av batterisyra. Referensmaterialet är ett extraminne, modell Commodore A501, avsett till Amiga 500. Utseendet på extraminnen från olika fabrikat kan variera, men så länge de har ett Varta-batteri är principerna desamma.

Den här typen av minnesexpansion behöver inget batteri alls för att fungera, rent funktionsmässigt. Batteriets enda syfte är att behålla systemklockan när strömmen stängts av. Istället för ett Varta-batteri kan man använda ett knappcellsbatteri, men då krävs även en diod. Se sista punkten.

Steg 1[edit]

A501 är inkapslat i en metallsköld. För att komma åt kretskortet krävs det att skölden löds loss på tre ställen.

A501 salvage-01.jpg


Steg 2: Inspektion[edit]

Innan man börjar är det viktigt att få en överblick på vilka skador batteriets innehåll ("batterisyran") har orsakat. Beroende på hur länge det har legat stilla kan skadorna variera från "ta bort batteriet, klart" till "kortet går ej rädda, lägg i återvinningen".

En inspektion av baksidan på detta kort visar inga skador alls, vilket kommer att underlätta arbetet. Om skadorna tagit sig till baksidan betyder det att det krupit ner syra i viorna (lödhålen). Har kortet fler lager än två innebär detta en enorm utmaning.

Framsidan påvisar med uppenbara skador:

  • Batteriet har "skägg"
  • Kretskortet vid batteriets minuspol har mörkare färg än den gröna lödmasken
  • Tantalkondingens ben är påverkat
  • De tre motstånden är påverkade
A501 salvage-02.jpg
A501 salvage-03.jpg


Steg 3: Ta bort batteriet[edit]

Detta är egentligen det första man ska göra, men för kronologins skull hamnar det här.

Batteriet kan lödas bort, eller så kan det klippas bort. Beroende på hur mycket innehåll som läckt kan det vara en fördel att klippa sönder hållarna, och sen löda loss dessa.

Tänk på att batteriet innehåller kadmium, som är en giftig tungmetall. Använd gärna handskar, och lämna batteriet till återvinningen. Släng det inte i soporna.

När batteriet är borta är det värt att ta en extra titt under det för att se om ytterligare syra har krupit under lacken.

A501 salvage-05.jpg
A501 salvage-07.jpg


Steg 4: Ta fram verktygen[edit]

Verktyg vid rengöring och reparation:

  • Citronsyra
  • Tops, rasp, tandborste
  • T-röd eller isopropanol (IPA)
A501 salvage-06.jpg


Steg 5: Röj och rengör[edit]

Den mörka färgen på kretskortets lack är batterisyra, eller oxidering. Det är lite som bubblorna på en rostig bil, även om rosten inte syns så befinner den sig under bubblorna.

Här är det dags att börja jobba. Riv bort lacken så gott det går, men var försiktig och skada inte eventuella lödbanor. Dessa bör du ha hittat under steg 2 (inspektion) och veta var de befinner sig. Vid riktigt hårda skador har lödöarna (paddarna) frätts sönder eller lossnat. Dessa måste då ersättas med tråd eller liknande.

Bort med lacken, dränk en tops i citronsyra och gnugga hårt överallt där oxideringen finns (citronsyran löser upp denna).

Det klarblåa på lödöarna på bilden är ärgad koppar. Ärgen ska bort den också. Det här kretskortet är väldigt snällt eftersom den största skadan ligger på ett jordplan, så det är inte så många kopparbanor som blivit förstörda. Inga alls, faktiskt, men två-tre öar hade fått en omgång.

När lacken är riven och oxideringen bortfrätt med citronsyra, raspa bort all övrig oxid och rengör sen all den återstående kopparn med T-röd eller IPA.

A501 salvage-08.jpg
A501 salvage-09.jpg


Steg 6 (valfritt)[edit]

På bilden syns ett tunt lager lödtenn som har applicerats. Detta är valfritt, men lödtenn eller ny lack är att föredra för att på så sätt skydda kopparn mot ny oxidering.

A501 salvage-10.jpg


Steg 7: Löd dit en knappcellshållare samt en diod (valfritt)[edit]

Med ett nytt batteri (CR2032) och en diod bibehålls originalbatteriets funktion. Dioden är till för att förhindra att batteriet laddas.

Köptips: Varta-killer, ett komplett kit som ersätter batteriet och som har samma formfaktor som Varta-batterier.

A501 salvage-11.jpg
A501 salvage-12.jpg


Om du själv inte vill utföra dessa moment kan du vända dig till följande reparatörer: