JiffyDOS

From Retropedia
Jump to: navigation, search

JiffyDOS är en utbytes Kernal ROM för C64/C128. Original-kernal på moderkortet byts ut mot JiffyDOS för att få en annan DOS och hantering av diskettenheter. För att det ska funka krävs att enheten (diskettstationen eller emulatorn) har stöd för det. I vissa fall behöver man installera det i diskettstationen om det inte redan finns. En diskettenhet med JiffyDOS funkar som vanligt även om inte JiffyDOS finns installerat i maskinen, men då går det inte heller att dra nytta av alla fördelar.


SD2IEC har automatiskt stöd för JiffyDOS medan exempelvis 1541 Ultimate kräver att JiffyDOS-rommen laddas in i setup för att det skall fungera.


Fördelen med JiffyDOS är främst en mycket snabbare hantering av enheterna, till och med snabbare än med den vanligaste cartridgen Fastloader, och med JiffyDOS så upptas heller inte cartridge-porten vilket lämnar den fri till annat.


Det finns flera lösningar på JiffyDOS med både mekaniska av/på-brytare, samt den populära där man håller ner RESTORE för att växla av/på. Det finns även en variant som utför RESET genom tangentkombinationer.


Några större nackdelar med JiffyDOS finns inte, mer än att det tidigare var krångligt att installera. Med dagens teknik är det dock mycket enklare, och JiffyDOS är väldigt prisvärt då det är billigare än att skaffa en Fastloader-cartridge om man är lite händig.


JiffyDOS finns till salu i två varianter: C64 (Äldre Brödisen Beige/Brun) samt C64C, C64G (Nyare och Vita Brödisen).