Recap:Amiga CD32

From Retropedia
Jump to navigation Jump to search

Rev. 3[edit]

Antal Beteckning Storlek Hål/SMD Lämplig ersättare Komponenter
4 4.7uF / 35V 4.3 4x5.8 SMD EEEFK1V4R7R C777, C787, C855, C865
4 10µF / 35V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1H100R C214, C341, C791, C792
6 22µF / 35V 5.3 5x6.1 SMD EEHZA1V220R C303, C324**, C334**, C459, C852, C862
5 47µF / 16V 6.6 6.3x6.1 SMD EEHZA1V470P C235, C236, C891, C892, C885
9 100µF / 6.3V 6.6 6.3x8.0 SMD EEHZA1E101XP C237, C239, C281, C307, C409, C790, C890, C854, C864
1 470µF / 16V 5.0 8x12 Hål EEUFR1E471 C821
2 1000µF / 10V 5.0 8x12 Hål EEUFR1A102L C408*, C811*

* C408 och C811 har installerats med felvänd polaritet på kortet i fabrik (även footprint är felvänd). Vänd dem tvärtom vid recap!

** C324 och C334 kan med fördel (dock ej nödvändigt) bytas ut mot bipolära kondensatorer.