Recap: Difference between revisions

From Retropedia
Jump to navigation Jump to search
(Delat ner denna enorma sida till mindre beståndsdelar; varje hårdvara har nu en egen sida.)
(Philips 8833)
Line 22: Line 22:
* [[Recap:C64|C64]]
* [[Recap:C64|C64]]
* [[Recap:C128|C128]]
* [[Recap:C128|C128]]
* [[Recap:Vic 20|Vic 20]]
* [[Recap:PSU|PSU / Nätdelar]]
* [[Recap:PSU|PSU / Nätdelar]]
* [[Recap:Vic 20|Vic 20]]
* [[Recap:Philips 8833|Philips 8833]] (monitor)

Revision as of 19:27, 1 November 2016

Axiell (överst) och radiell (nederst) kondensator. Källa: Wikipedia

Recap (Replace capacitors) kallas processen som innefattar att man byter ut alla elektrolytkondensatorer på ett kretskort. Denna sida innehåller en samlad lista på vilken sorts kondensatorer som ska bytas vid en recap.

När det gäller gamla retrodatorer och spelkonsoller, med över 20 år på nacken, är det nästan ett krav på att recappa dessa innan de startas, för att förhindra skador på enheten. Elektrolytkondensatorer ("elyter") torkar ut efter att ha stått oanvända många år i en garderob. Torkad elektrolyt kan orsaka kortslutning med värmeutveckling, eller rentav brand, som följd. Läckande elyter är också vanligt, och dessa måste bytas ut.

För samtliga hålmonterade kondensatorer gäller att de är antingen radiella, dvs har båda benen i ena änden, eller så är de axiella, dvs har ett ben i vardera ände.


Lista på komponenter för olika hårdvaror: