Diskoperationer, C64

From Retropedia
Jump to navigation Jump to search

Commodore 1541-II Floppy disk drive

Ändra diskettnamn och/eller diskettidentifikationsnummer[edit]

En liten guide på hur diskettnamnet samt diskettidentifikationsnummret kan ändras på disketter till Commodore 64 utan att formatera disketten.

Sexton (16) tecken är diskettnamnet. Mellanslag kan nyttjas innan ett ord i diskettnamnet, speciellt med TFC3 samt AR6.

Operativsystemet[edit]


En standard Commodore 64 saknar funktionen ändra diskettnamn under BASIC 2.0.

Commodore Model 1541 Test/Demo Diskette[edit]


Med den nyinköpta diskettstationen ingick en diskett vid namn Commodore Model 1541 Test/Demo Diskette. I den disketten finns ett program vid namn Header Change på 5 blocks storlek. Nackdelen med programmet är att det inte går att använda mellanslag innan diskettnamnet. Annars är det en helt ok användarvänligt program.

The Final Cartridge III, TFC3[edit]


En mycket användarvänligt system. Finns två sätt att ändra diskettnamnet på. Båda sätten går att använda mellanslag innan ett ord i diskettnamnet.

Lösning 1 - Graphical user interface, GUI

När datorn slås på med TFCIII, styr med joysticken till UTILITIES, därefter välj DISK.

Därefter klicka på DIR 1 för att få upp innehållet på disketten i diskettstationen, förutsatt att disketten var formaterad innan.

Därefter klicka på CHANGE DISKNAMNE för att diskettnamnet ska dyka upp i fältet FROM:.

Därefter skriv ditt nya diskettnamn i fältet TO:. Här går det bra att använda mellanslag innan ordet.

Därefter klicka på DO för att diskettstationen ska ändra diskettnamnet.

Slutligen klicka på READ för att säkerställa att uppdateringen är utförd.

Lösning 2

I TFC3, välj SYSTEM därefter BASIC.

Skriv DOS"D:NEWNAME,01 Här kan du även uppdatera diskettidentifikationsnummer (01) vilket inte kan uppdateras under TFC3 Disk Operations.

Action Replay VI Professional v6.0, AR6[edit]


Det går även att ändra diskettnamn samt diskettidentifikationsnummer i AR6. Dock buggar cartridgen, då diskettstationen måste startas om för att namnändringen skall synas.

Inledningsvis, antingen starta upp datorn med AR6 i eller tryck på resett-knappen på cartridgen.

Därefter klicka på F5 knappen för UTILITIES.

Därefter klicka på E för EXIT TO FASTLOAD.

Därefter skriv @H:NEWNAME,01

Slutligen starta om diskettstationen för att namnändringen skall synas.

Länkar till manualer[edit]