Main Page

From Retropedia
Revision as of 18:26, 7 January 2023 by Bos (talk | contribs) (recap-länk)
Jump to navigation Jump to search

Denna wiki är startad för Facebook-gruppen Retrodatorer, som ursprungligen var en köp/sälj-grupp men nu för tiden även innehåller väldigt mycket diskussioner. Gruppen har många återkommande frågor, och som ett led i att avlasta gruppen föddes idén till en wiki.

Här är resultatet. Eller fröet, som fortfarande håller på att gro.

Datorer

Apple

Atari

MSX / Spectravideo

Commodore

C64/C128 Modar/Tillbehör

Amiga Modar/Tillbehör

Sinclair

PC

  • PC (8088, 286, 386, 486)
  • ...
  • (fyll på mer här)

Luxor

ABC 80

TV-spel/Konsoller

Atari

Nintendo

Philips

Sega

Sony

  • Annat
    • ...

FAQ/Guider

Service/Reparatörer/Delar

Hårdvara

Servicemanualer

Preserverare

Sociala event

Retrochili


För mer info om hur du själv kan bidra med information, läs gärna användarguiden till MediaWiki.